Derviş Halil – Sivrisinek İle Halimiz Yaman Şiiri

Sivrisinek İle Halimiz Yaman

Sivrisinek ile halimiz yaman

Sor nice başım yorgana koydurur

Burnumla kulağım yerler her zaman

Kaşınmaktan derimizi soydurur

Katar katar olmuş gelir vız deyü

Çok kanımı içmişlerdir az deyü

Usul ile böyle çal`nur saz deyü

Nefeslerin birbirine uydurur

Akrep gibi sokar burnu kurusun

Acep nazik çalar Firenk borusun

Yanınca uydurmuş eşek arusun

Hesap edip alayların saydurur

Birbirin kovalayup yatarlar

Döşeğe girmeğe yanup tüterler

Böyle kaide-yle usul tutarlar

Sanasın kim nefesleri nay-durur

Kalkup mum yakup arayım derim

Başını gözünü yarayım derim

Dal satır cümlesin kırayım derim

Korkarım ki büyüklere duydurur

Geceyle derdimi kimise bilmez

Her birin kurşunla urursan ölmez

Söyleşmek kabildi yalınız gelmez

Hep eşkıyasın bile ivdirir

Sanursun cenkçidir alayın dizer

Avazın işinden canından bezer

Ellerin evinde beş on gün gezer

Bizim hanemizde altı ay durur

Gece herkese fikr etmede yarını

Meterisden dinler ah u zarını

Cümle alem çeker onun zorunu

Gerek geda gerek ise bay-durur

Derviş Halil eydür ayık yatamam

Sözlerim sahihdür yalan katamam

Üş dururum hiç birini tutamam

Cinne benzer bir acaip soy-durur

Şiiri değerlendirin
This entry was posted in Genel.

Bir cevap yazın